How We Will Create Our Data Science Savvy Generation?

It is ok Data Science is the sexiest job of 21st century (Harvard Business Reviews) but our generation is really to ready to be data science savvy?

Source: HBR

Yes, it is very easy to see popularity of data science increasing like a rocket

Data Science Trend over years

But just this graph is not only explaining the whole story. Because when we look at top 5 related queries we saw a different face of the story.

Data Science Top Five Queries

It is very obvious there is a strong interest on data science but as we see on the queries “what is data science” is at 2nd and “what is data” is in 4th place of the query list. Actually this is really great thing because data science is very important for everyone while the world is becoming more digital (E.g. agriculture)

Our digital business research with MIT showed that 70% of CEOs believe their core business model is under attack, and 90% of them believe they do not yet have the right leadership team or technical skills to adapt.

If I could awake a curiosity about data science you can also check this great article by Russ Thompson. I think you will enjoy to read. I especially like this very simple but crystal clear definition

A data scientist is the adult version of the kid who can’t stop asking “Why?”.

https://blog.alexa.com/know-data-science-important/

The question is how will we make this transformation? How we will educate people about data science? By classical education? By online course? By bootcamps? or maybe digital revolution will lead us to more effective hybrid solutions?

How we will create our data science savvy generation?

Eray Onler

 

Farmers Can Turn Their Data to Revenue Stream?

Data can be really revenue stream for farmers? Unless there is still a discussion about ownership about data

Who Owns Farmers’ Big Data?

https://www.forbes.com/sites/emc/2014/07/08/who-owns-farmers-big-data/#2263038b6033

Earning money from farm data is possible now. Technology startup FarMobile created DataStore to sell electronic farm records data. And they are harvesting farm data $1/acre.

If you would like to read more about this topic I suggest you to visit this article.

Definitely We Need Smarter Agriculture

We need to find a new and smarter ways for sustainable farming, while population is growing (it will be 9.8billions in 2050) and we are loosing fertile farmlands for urbanisation.

Crowd at the Palio horse race in Siena

Victor Spinelli | Photographer’s Choice | Getty
Crowd at the Palio horse race in Siena

This FAO report shows us importance of common vision for sustainable farming.

IoT is a way of connecting objects to internet. We can use this power for collecting more data from the farm and taking better and smarter decision.

I really like this article

The Internet of Grapes: How IoT and weather come together to support the global food system

thanks to its writer Karen Lewis

Design of a Flow Rate Adjustement System Related to Tree Foliage Surface Estimation by Using Ultrasonic Sensors (Smart Spraying Machine)

Elma bahçesinde ağaçların büyüme sezonu boyunca yaprak yoğunluğunda meydana gelen değişimlere göre atılacak ilaçlı sıvı miktarını sürekli olarak ayarlayarak, ilaçlama uygulamasının optimize edilmesini sağlayacak bir ilaçlama makinası geliştirilmiştir. Bu amaçla ultrasonik sensörler kullanılarak hedef bitkinin yaprak yoğunluğunun tespiti yapılmış ve uygulanan dozun adapte edilmesi sağlanmıştır. Çalışmada hava destekli piyasada Ahtapot diye isimlendirilen bağ ve bahçelerde kullanılan hava destekli bir ilaçlama makinesinden faydalanılmıştır. Her kola bir adet ultrasonik sensor, üç adet solenoid valf ve sensör çıkışlarını yorumlayıp solenoid valfleri kontrol edecek elektronik kontrol kartı eklenmiştir. Her bir solenoid valf farklı debide çıkış veren bir ilaçlama memesini kontrol ettiği için bitki üzerine atılacak ilaçlı sıvı miktarı üç farklı debiye ayarlanabilmiştir. Atılan ilaçlı sıvı miktarı gerçek zamanlı olarak ultrasonik sensörler ile algılanan yaprak yoğunluğuna gore; tasarlanan sistem tarafından otomatik olarak değiştirilmektedir.

A spraying machine was designed with this study. This machine can contuniously sets the amount of liquid chemical continuously depending on changes in leaf density, volume of the canopy, size and shapes which differs during growing season. These processes will optimise efficiency of spraying application. Ultrasonic sensors were used with this aim to define size of plant for adapting of chemical dosage octopus spraying machine was used at study. A system was designed for every arm’s of octopus machine. Three solenoid valve, one ultrasonic sensor, and electronic control unit which process and interpret the range data of ultrasonic sensor and also control solenoid valve, were added to arms. Flow rate of chemical can be set to three different value. Because every single electrovalve control different type of nozzle. Amounts of spraying chemical is set real-time by system depending on canopy volume and leaf density.

You can download the full article from Namik Kemal University

Kendi Yürür Bir Prototip Tarımsal Araç Tasarımı

Bu proje kapsamında özellikle sıraya ekilen tarımsal ürünlerde kullanılabilecek bir kendi yürür tarımsal araç prototipi geliştirilmiştir. Bu araç otomatik kontrol içeren ve tekerlek kullanıma alternatif bacakları olan, her yöne hareket edebilen bir güç kaynağıdır. Sistemi yönlendiren yazılım yardımıyla farklı komutlar yüklenerek farklı fonksiyonlara sahip olabilmektedir. Bu fonksiyonlar çekme, taşıma, bitki tanıma, var/yok kararı, görüntü işleme, ses algılama gibi özel amaçlara göre geliştirilebilir. Temel olarak arasında gidebilmekte, sıra bittiğinde kendi kararı ile dönebilmekte ve istediği sıraya girebilmektedir. Projede geliştirilen araç bir bataryadan aldığı enerji ile çalışmaktadır. Robot ana bilgisayar, kamera, laser tarayıcı sensör, servo motorlar ve arduino mega temel elemanlarından oluşmaktadır. Yazılımın yer aldığı ana bilgisayar aracılığıyla Laser tarayıcı ve kameradan gelen verilerin tüm hesaplama ve karar verme işlemi yapmaktadır. Ayrıca ses komutu ile bazı yönlendirmeler yapılabilmektedir.. Araç tekerlek yerine bacaklar üzerinde hareket etmekte ve ilerlemektedir. Robotun hareketi bacaklarda kullanılan servo motorların belli sıra ile çalıştırılması ile sağlanmaktadır. Merkezi programda belirlenen hareket şekli servo motorlara arduino mega mikro-denetleyici ünite ile aktarılmaktadır. Robot bir operatör yardımıyla da kullanılabilmektedir. Ek olarak karşılaşılabilecek istenmeyen durumlarda komuta edebilmek için Operatör robotu bir joystick ile veya sesli komutlar ile uzaktan kontrol edilebilmektedir.

Self propelled agricultural vehicle prototype is developed for row-crop cultivation at this project. This robot is moving automaticly with legs . System can be programmed for different purposes and functions. These functions are transport, plant identification, weed detection. Basically, the robot, can go between rows, and can turn to next row at the end of the rows. The robot is working with the energy from the battery. The robot consists host computer, camera, laser scanner sensor, servo motors and arduino mega.The software at the host computer receive data from laser scanner and camera, makes all the calculations and decision-making process. In addition, some guidance can be done with voice commands . The robot is moving with legs instead of wheels. Walking of the robot is provided by sequential operations servo motors used in the legs. Servo motors are driving by arduino mega microprocessor and driver circuit. The robot can also be used with the help of an operator. In addition to the operator to be able to command in undesirable situations, robot can be controlled remotely with a joystick or voice commands.

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.11776/2109

Elektrikli Araba Tasarımı

Elektrikli araba, hareketini elektrik motorundan, elektrik motorunun çalışması için gerekli enerjiyi ise üzerindeki bataryalardan alan bir taşıt çeşididir. Enerji tüketimi açısından yüksek verimde çalışabilmesi, gürültü kirliliği yapmaması, çevreyi kirletici emisyonlara sahip olmaması nedeniyle elektrikli araç teknolojisi yeşil bir teknolojidir. Bu proje, batarya grubu tasarımı dışında bir otomobilde bulunan tüm bileşenlerin sıfırdan tasarımını ve elektrikli araca uygun şekilde geliştirilmesini kapsar. Bundaki temel amaç her bileşeni elektrik aksama uygun ve ilk hedef pazar olan Türkiye’nin koşullarına ve ihtiyaçlarına göre tasarlayarak aracın kalitesini ve performansını olabildiğince yüksek tutmaktır. Tüm tasarım kriterleri TUBİTAK 2015 Alternatif enerjili Araçlar yarışında belirtilen kısıtlar dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kriterler altında alüminyum gövdeden oluşturulan araç çatısı üzerine, simülasyonlar ve teknik hesaplamalarla ortaya çıkan gövdenin karbon fiberden dökülmesiyle aracın şekli oluşturulmuştur. Batarya kontrol sistemi ve telemetri sisteminin geliştirilmesiyle aracın enerji ihtiyacının belirlenmesi ve kontrolü sağlanmıştır. Oluşturulan prototip tamamen yerli olup, TUBİTAK 2015 Alternatif Enerjili Araçlar Yarışı’nda Elektromobil kategorisinde yarışmıştır.

Biz Kim Miyiz?

Source: http://www.nkugunesinoglu.com

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.11776/2020

A study regarding the fertility discrimination of eggs by using ultrasound

The aim of this research was to track the growth of chicken eggs, and make a decision as to whether the egg was fertilized or not. A digital imaging system has been developed in order to take an image from six different points without damaging the egg shell. All the images were transferred to a PC and turned into binary images. All the images were reduced to 1024 pixels and fed directly into the classification algorithm. The logistic regression method was used to discriminate the fertility of the eggs. Python programming language and the scikit-learn machine learning library was used to carry out the classifications. True positive, true negative, wrong positive, and wrong negative detection numbers in the trials were 350, 344, 56, and 50, respectively. Negative indicates the egg was infertile, and positive indicated that the egg was fertilized. The model accuracy was measured as 0.8675.

 

http://arccjournals.com/uploads/articles/ArticleFile-B-558-22%20(322-326)%20B-558.pdf

Crowdflower – AI on your business

There is no doubt data science is really very trend topic at last years and it is completely changing our life. Many experts say data is new oil and it is not really an abstract.

Source: https://medium.com/towards-data-science/data-is-the-new-oil-f11440e80dd0

But most of the existing data is raw and most of the time we need an human in ai-loop. Last week I saw a company who is working about this and I especially appreciate A Guide to Machine Learning for Computer Vision Algorithms. I think you can also follow  and take a look at use cases of this company CrowdFlower