Design of a Flow Rate Adjustement System Related to Tree Foliage Surface Estimation by Using Ultrasonic Sensors (Smart Spraying Machine)

Elma bahçesinde ağaçların büyüme sezonu boyunca yaprak yoğunluğunda meydana gelen değişimlere göre atılacak ilaçlı sıvı miktarını sürekli olarak ayarlayarak, ilaçlama uygulamasının optimize edilmesini sağlayacak bir ilaçlama makinası geliştirilmiştir. Bu amaçla ultrasonik sensörler kullanılarak hedef bitkinin yaprak yoğunluğunun tespiti yapılmış ve uygulanan dozun adapte edilmesi sağlanmıştır. Çalışmada hava destekli piyasada Ahtapot diye isimlendirilen bağ ve bahçelerde kullanılan hava destekli bir ilaçlama makinesinden faydalanılmıştır. Her kola bir adet ultrasonik sensor, üç adet solenoid valf ve sensör çıkışlarını yorumlayıp solenoid valfleri kontrol edecek elektronik kontrol kartı eklenmiştir. Her bir solenoid valf farklı debide çıkış veren bir ilaçlama memesini kontrol ettiği için bitki üzerine atılacak ilaçlı sıvı miktarı üç farklı debiye ayarlanabilmiştir. Atılan ilaçlı sıvı miktarı gerçek zamanlı olarak ultrasonik sensörler ile algılanan yaprak yoğunluğuna gore; tasarlanan sistem tarafından otomatik olarak değiştirilmektedir.

A spraying machine was designed with this study. This machine can contuniously sets the amount of liquid chemical continuously depending on changes in leaf density, volume of the canopy, size and shapes which differs during growing season. These processes will optimise efficiency of spraying application. Ultrasonic sensors were used with this aim to define size of plant for adapting of chemical dosage octopus spraying machine was used at study. A system was designed for every arm’s of octopus machine. Three solenoid valve, one ultrasonic sensor, and electronic control unit which process and interpret the range data of ultrasonic sensor and also control solenoid valve, were added to arms. Flow rate of chemical can be set to three different value. Because every single electrovalve control different type of nozzle. Amounts of spraying chemical is set real-time by system depending on canopy volume and leaf density.

You can download the full article from Namik Kemal University