Design of a Flow Rate Adjustement System Related to Tree Foliage Surface Estimation by Using Ultrasonic Sensors (Smart Spraying Machine)

Elma bahçesinde ağaçların büyüme sezonu boyunca yaprak yoğunluğunda meydana gelen değişimlere göre atılacak ilaçlı sıvı miktarını sürekli olarak ayarlayarak, ilaçlama uygulamasının optimize edilmesini sağlayacak bir ilaçlama makinası geliştirilmiştir. Bu amaçla ultrasonik sensörler kullanılarak hedef bitkinin yaprak yoğunluğunun tespiti yapılmış ve uygulanan dozun adapte edilmesi sağlanmıştır. Çalışmada hava destekli piyasada Ahtapot diye isimlendirilen bağ ve bahçelerde kullanılan hava destekli bir ilaçlama makinesinden faydalanılmıştır. Her kola bir adet ultrasonik sensor, üç adet solenoid valf ve sensör çıkışlarını yorumlayıp solenoid valfleri kontrol edecek elektronik kontrol kartı eklenmiştir. Her bir solenoid valf farklı debide çıkış veren bir ilaçlama memesini kontrol ettiği için bitki üzerine atılacak ilaçlı sıvı miktarı üç farklı debiye ayarlanabilmiştir. Atılan ilaçlı sıvı miktarı gerçek zamanlı olarak ultrasonik sensörler ile algılanan yaprak yoğunluğuna gore; tasarlanan sistem tarafından otomatik olarak değiştirilmektedir.

A spraying machine was designed with this study. This machine can contuniously sets the amount of liquid chemical continuously depending on changes in leaf density, volume of the canopy, size and shapes which differs during growing season. These processes will optimise efficiency of spraying application. Ultrasonic sensors were used with this aim to define size of plant for adapting of chemical dosage octopus spraying machine was used at study. A system was designed for every arm’s of octopus machine. Three solenoid valve, one ultrasonic sensor, and electronic control unit which process and interpret the range data of ultrasonic sensor and also control solenoid valve, were added to arms. Flow rate of chemical can be set to three different value. Because every single electrovalve control different type of nozzle. Amounts of spraying chemical is set real-time by system depending on canopy volume and leaf density.

You can download the full article from Namik Kemal University

Farklı Kültür Bitkilerinin Renk Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Tarımda kimyasal mücadele en etkili uygulama tekniği olması yanında çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz sonuçlarda yaratmaktadır. Klasik uygulamalarda tüm tarlaya ilaçlama yapılırken gereğinden fazla kimyasal tüketimi ortaya çıkmaktadır. Birçok araştırmacı buna yönelik birçok araştırmalar yapmıştır ve yapmaktadır. Bu çalışmada da fazla kimyasal tüketimini ortadan kaldırmaya yönelik sistemlerin geliştirilmesi için bazı özelliklerin belirlenmesi sağlanmıştır. Bu sistemin yapılabilmesi için, tarlada yabancı ot ve kültür bitkisinin ayırtedilebilmesini sağlayacak renk özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Bu çalışmada bitki materyali olarak seçilen 3 farklı tip kültür bitkisi (ayçiçeği, domates, hıyar) yapraklarının renk özellikleri kamera ve renk ölçüm cihazı kullanılarak RGB renk uzayında incelenmiştir. Söz konusu kültür bitkilerini Ayçiçeği (Helianthus annuus L. L.), Domates (Solanum lycopersicum L.), Hıyar (Cucumis sativus L.) temsil etmektedir. Bitki yapraklarının kamera ile alınan görüntülerin renksel özellikleri, görüntü işleme tekniği kullanılarak incelenmiştir. Renk ölçüm cihazı ile elde edilen renksel özellikler ise kamera ile elde edilen değerlerin karşılaştırılması amacıyla kullanılmıştır. Tüm sonuçlar incelendiğinde, kamera ve renk ölçüm cihazında ki r, g ve b değerleri (aydınlıktaki değişimin ve yaprak üzerine düşen gölgeleri gidermek amacıyla elde edilen değerler) karşılaştırıldığın da ayçiçeği bitkisinin, r, g ve b değerleri arasında önemli derecede farklılık olduğu, domates ve hıyar bitkilerinde ise önemli derecede ki fark b değerlerinde olduğu görülmüştür.

You can download full article from tarmek

 

Kendi Yürür Bir Prototip Tarımsal Araç Tasarımı

Bu proje kapsamında özellikle sıraya ekilen tarımsal ürünlerde kullanılabilecek bir kendi yürür tarımsal araç prototipi geliştirilmiştir. Bu araç otomatik kontrol içeren ve tekerlek kullanıma alternatif bacakları olan, her yöne hareket edebilen bir güç kaynağıdır. Sistemi yönlendiren yazılım yardımıyla farklı komutlar yüklenerek farklı fonksiyonlara sahip olabilmektedir. Bu fonksiyonlar çekme, taşıma, bitki tanıma, var/yok kararı, görüntü işleme, ses algılama gibi özel amaçlara göre geliştirilebilir. Temel olarak arasında gidebilmekte, sıra bittiğinde kendi kararı ile dönebilmekte ve istediği sıraya girebilmektedir. Projede geliştirilen araç bir bataryadan aldığı enerji ile çalışmaktadır. Robot ana bilgisayar, kamera, laser tarayıcı sensör, servo motorlar ve arduino mega temel elemanlarından oluşmaktadır. Yazılımın yer aldığı ana bilgisayar aracılığıyla Laser tarayıcı ve kameradan gelen verilerin tüm hesaplama ve karar verme işlemi yapmaktadır. Ayrıca ses komutu ile bazı yönlendirmeler yapılabilmektedir.. Araç tekerlek yerine bacaklar üzerinde hareket etmekte ve ilerlemektedir. Robotun hareketi bacaklarda kullanılan servo motorların belli sıra ile çalıştırılması ile sağlanmaktadır. Merkezi programda belirlenen hareket şekli servo motorlara arduino mega mikro-denetleyici ünite ile aktarılmaktadır. Robot bir operatör yardımıyla da kullanılabilmektedir. Ek olarak karşılaşılabilecek istenmeyen durumlarda komuta edebilmek için Operatör robotu bir joystick ile veya sesli komutlar ile uzaktan kontrol edilebilmektedir.

Self propelled agricultural vehicle prototype is developed for row-crop cultivation at this project. This robot is moving automaticly with legs . System can be programmed for different purposes and functions. These functions are transport, plant identification, weed detection. Basically, the robot, can go between rows, and can turn to next row at the end of the rows. The robot is working with the energy from the battery. The robot consists host computer, camera, laser scanner sensor, servo motors and arduino mega.The software at the host computer receive data from laser scanner and camera, makes all the calculations and decision-making process. In addition, some guidance can be done with voice commands . The robot is moving with legs instead of wheels. Walking of the robot is provided by sequential operations servo motors used in the legs. Servo motors are driving by arduino mega microprocessor and driver circuit. The robot can also be used with the help of an operator. In addition to the operator to be able to command in undesirable situations, robot can be controlled remotely with a joystick or voice commands.

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.11776/2109

Elektrikli Araba Tasarımı

Elektrikli araba, hareketini elektrik motorundan, elektrik motorunun çalışması için gerekli enerjiyi ise üzerindeki bataryalardan alan bir taşıt çeşididir. Enerji tüketimi açısından yüksek verimde çalışabilmesi, gürültü kirliliği yapmaması, çevreyi kirletici emisyonlara sahip olmaması nedeniyle elektrikli araç teknolojisi yeşil bir teknolojidir. Bu proje, batarya grubu tasarımı dışında bir otomobilde bulunan tüm bileşenlerin sıfırdan tasarımını ve elektrikli araca uygun şekilde geliştirilmesini kapsar. Bundaki temel amaç her bileşeni elektrik aksama uygun ve ilk hedef pazar olan Türkiye’nin koşullarına ve ihtiyaçlarına göre tasarlayarak aracın kalitesini ve performansını olabildiğince yüksek tutmaktır. Tüm tasarım kriterleri TUBİTAK 2015 Alternatif enerjili Araçlar yarışında belirtilen kısıtlar dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kriterler altında alüminyum gövdeden oluşturulan araç çatısı üzerine, simülasyonlar ve teknik hesaplamalarla ortaya çıkan gövdenin karbon fiberden dökülmesiyle aracın şekli oluşturulmuştur. Batarya kontrol sistemi ve telemetri sisteminin geliştirilmesiyle aracın enerji ihtiyacının belirlenmesi ve kontrolü sağlanmıştır. Oluşturulan prototip tamamen yerli olup, TUBİTAK 2015 Alternatif Enerjili Araçlar Yarışı’nda Elektromobil kategorisinde yarışmıştır.

Biz Kim Miyiz?

Source: http://www.nkugunesinoglu.com

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.11776/2020

A study regarding the fertility discrimination of eggs by using ultrasound

The aim of this research was to track the growth of chicken eggs, and make a decision as to whether the egg was fertilized or not. A digital imaging system has been developed in order to take an image from six different points without damaging the egg shell. All the images were transferred to a PC and turned into binary images. All the images were reduced to 1024 pixels and fed directly into the classification algorithm. The logistic regression method was used to discriminate the fertility of the eggs. Python programming language and the scikit-learn machine learning library was used to carry out the classifications. True positive, true negative, wrong positive, and wrong negative detection numbers in the trials were 350, 344, 56, and 50, respectively. Negative indicates the egg was infertile, and positive indicated that the egg was fertilized. The model accuracy was measured as 0.8675.

 

http://arccjournals.com/uploads/articles/ArticleFile-B-558-22%20(322-326)%20B-558.pdf

Reducing Spray Drift

Spray drift can be defined as unwanted physical movement of spray droplets into non-target areas by air movements while application and after application (R. Frank, 1988). It can be divided into two main categories by type of occurrence.

spray drift ile ilgili görsel sonucu

 

Ilker H.Celen and Eray Onler (2011). Reducing Spray Drift, Pesticides in the Modern World – Pesticides Use and Management, Dr. Margarita Stoytcheva (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/18288. Available from: InTechOpen: InTech – Open Science Open Minds