Determination of energy balance of apple (Malus domestica) production in Turkey: A case study for Tekirdag province

Kaynak: https://www.stemilt.com/stem-blog/5-apple-farming-secrets/

İlker Hüseyin Çelen, Mehmet Fırat Baran, Eray Onler, Yılmaz Bayhan

This study aims to define the energy usage efficiency in apple cultivation in the Province of Tekirdağ. The study was conducted during 2015 production season through observation and measurement in an apple garden with a land area of 12 da and located in Nusratlı village in Central Tekirdağ. It has been tried to reveal the role of mechanization energy among all the inputs. According to the calculated data, in apple cultivation the respective figures for total energy input, total fruition, total energy output, energy output/input rate, specific energy, energy productivity and net energy have been calculated as 58839.65 MJ ha-1, 38370 kg ha-1, 92088.00 MJ ha-1, 1.56, 1.53 MJ kg-1, 0.65 kg MJ-1 and 33248.35 MJ ha-1 respectively. As a result, among the general energy inputs in apple cultivation, the highest energy consuming items have been respectively defined as fertilizer energy, fuel-oil energy, chemicals, machinery, human labour and irrigation energy.

You can download full article Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (Anadolu Journal of Agricultural Sciences). 

Design of a Flow Rate Adjustement System Related to Tree Foliage Surface Estimation by Using Ultrasonic Sensors (Smart Spraying Machine)

Elma bahçesinde ağaçların büyüme sezonu boyunca yaprak yoğunluğunda meydana gelen değişimlere göre atılacak ilaçlı sıvı miktarını sürekli olarak ayarlayarak, ilaçlama uygulamasının optimize edilmesini sağlayacak bir ilaçlama makinası geliştirilmiştir. Bu amaçla ultrasonik sensörler kullanılarak hedef bitkinin yaprak yoğunluğunun tespiti yapılmış ve uygulanan dozun adapte edilmesi sağlanmıştır. Çalışmada hava destekli piyasada Ahtapot diye isimlendirilen bağ ve bahçelerde kullanılan hava destekli bir ilaçlama makinesinden faydalanılmıştır. Her kola bir adet ultrasonik sensor, üç adet solenoid valf ve sensör çıkışlarını yorumlayıp solenoid valfleri kontrol edecek elektronik kontrol kartı eklenmiştir. Her bir solenoid valf farklı debide çıkış veren bir ilaçlama memesini kontrol ettiği için bitki üzerine atılacak ilaçlı sıvı miktarı üç farklı debiye ayarlanabilmiştir. Atılan ilaçlı sıvı miktarı gerçek zamanlı olarak ultrasonik sensörler ile algılanan yaprak yoğunluğuna gore; tasarlanan sistem tarafından otomatik olarak değiştirilmektedir.

A spraying machine was designed with this study. This machine can contuniously sets the amount of liquid chemical continuously depending on changes in leaf density, volume of the canopy, size and shapes which differs during growing season. These processes will optimise efficiency of spraying application. Ultrasonic sensors were used with this aim to define size of plant for adapting of chemical dosage octopus spraying machine was used at study. A system was designed for every arm’s of octopus machine. Three solenoid valve, one ultrasonic sensor, and electronic control unit which process and interpret the range data of ultrasonic sensor and also control solenoid valve, were added to arms. Flow rate of chemical can be set to three different value. Because every single electrovalve control different type of nozzle. Amounts of spraying chemical is set real-time by system depending on canopy volume and leaf density.

You can download the full article from Namik Kemal University

Güneş Enerjisi Destekli Araç İçin Gövde Tasarımı Ve İmalatı

Çağımızda kullanılan enerji kaynaklarının gün geçtikçe azalması ve çevreye verdikleri zararların gittikçe tehlikeli boyutlara ulaşması, tüm dünyada yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yapılan araştırmaların hız kazanmasına neden olmuştur. Bu kaynaklardan en bol ve neredeyse sınırsız miktarda olan güneş enerjisinden elde edilen elektrik enerjisinin kullanımı, petrol bazlı enerji kaynaklarına büyük bir alternatif olarak göze çarpmaktadır. Bu çalışmada güneş enerjisi ile çalışan bir araç için monokok gövde tasarımı ve imalatı ele alınmaktadır. Tasarımda, güneş panellerinden elde edilen kısıtlı enerjinin en verimli şekilde kullanılabilmesi için aracın mümkün olduğunca hafif imal edilmesi ve aerodinamik sürtünme direnci en aza indirecek bir aerodinamik şekil ile yapılması planlanmıştır. Bu amaçla aracın fiberglastan alt ve üst kabuk olarak imal edilmiştir. Elde edilen gövde TÜBİTAK’ın düzenlediği 2014 Formula G Yarışlarında üniversitemizi temsilen Güneşinoğlu takımının güneş arabasında kullanılmıştır.

Nowadays,increasing amount of energy use and limited energy sources are important problem for all over the world. Because of this there is an increasing concern about new and renewable energy source researchs. Especially solar energy is a great alternative to petroleum-based energy sources and it is nearly limitless.In this study a monocoque body design and manufacturing of this body was examined. In design, the limited energy obtained from the solar panels to be used in the most efficient way, manufacturing of the vehicle is made as light as possible with a good aerodynamic shape for minimizing aerodynamic drag resistance. For this purpose the lower and upper shell of the vehicle has been manufactured from fiberglass. This body was used for NKU Gunesinoglu Solar Car team, at FORMULA G 2014 which is organized by TUBITAK.

 

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.11776/2118

Elektrikli Araba Tasarımı

Elektrikli araba, hareketini elektrik motorundan, elektrik motorunun çalışması için gerekli enerjiyi ise üzerindeki bataryalardan alan bir taşıt çeşididir. Enerji tüketimi açısından yüksek verimde çalışabilmesi, gürültü kirliliği yapmaması, çevreyi kirletici emisyonlara sahip olmaması nedeniyle elektrikli araç teknolojisi yeşil bir teknolojidir. Bu proje, batarya grubu tasarımı dışında bir otomobilde bulunan tüm bileşenlerin sıfırdan tasarımını ve elektrikli araca uygun şekilde geliştirilmesini kapsar. Bundaki temel amaç her bileşeni elektrik aksama uygun ve ilk hedef pazar olan Türkiye’nin koşullarına ve ihtiyaçlarına göre tasarlayarak aracın kalitesini ve performansını olabildiğince yüksek tutmaktır. Tüm tasarım kriterleri TUBİTAK 2015 Alternatif enerjili Araçlar yarışında belirtilen kısıtlar dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kriterler altında alüminyum gövdeden oluşturulan araç çatısı üzerine, simülasyonlar ve teknik hesaplamalarla ortaya çıkan gövdenin karbon fiberden dökülmesiyle aracın şekli oluşturulmuştur. Batarya kontrol sistemi ve telemetri sisteminin geliştirilmesiyle aracın enerji ihtiyacının belirlenmesi ve kontrolü sağlanmıştır. Oluşturulan prototip tamamen yerli olup, TUBİTAK 2015 Alternatif Enerjili Araçlar Yarışı’nda Elektromobil kategorisinde yarışmıştır.

Biz Kim Miyiz?

Source: http://www.nkugunesinoglu.com

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.11776/2020

A study regarding the fertility discrimination of eggs by using ultrasound

The aim of this research was to track the growth of chicken eggs, and make a decision as to whether the egg was fertilized or not. A digital imaging system has been developed in order to take an image from six different points without damaging the egg shell. All the images were transferred to a PC and turned into binary images. All the images were reduced to 1024 pixels and fed directly into the classification algorithm. The logistic regression method was used to discriminate the fertility of the eggs. Python programming language and the scikit-learn machine learning library was used to carry out the classifications. True positive, true negative, wrong positive, and wrong negative detection numbers in the trials were 350, 344, 56, and 50, respectively. Negative indicates the egg was infertile, and positive indicated that the egg was fertilized. The model accuracy was measured as 0.8675.

 

http://arccjournals.com/uploads/articles/ArticleFile-B-558-22%20(322-326)%20B-558.pdf

Reducing Spray Drift

Spray drift can be defined as unwanted physical movement of spray droplets into non-target areas by air movements while application and after application (R. Frank, 1988). It can be divided into two main categories by type of occurrence.

spray drift ile ilgili görsel sonucu

 

Ilker H.Celen and Eray Onler (2011). Reducing Spray Drift, Pesticides in the Modern World – Pesticides Use and Management, Dr. Margarita Stoytcheva (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/18288. Available from: InTechOpen: InTech – Open Science Open Minds

Mikrodalga Bantlı Kurutucuda Patatesin Kurutulabilirliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Bu çalışmada 5mm dilimindeki patatesin mikrodalga bantlı kurutucuda mikrodalga gücünün (1500W ve 2100W) ve bant hızının (0,175, 0,210 ve 0,245 m/dak) kurutma zamanı, renk değişimi ve enerji tüketimine etkisi araştırıldı. Elde edilen sonuçlara göre mikrodalga gücünün artması ve bant hızının azalması ile enerji tüketimi azalmıştır. Dokuz adet kurutma modelinin uygunluğunu belirlemek için deneysel ve teorik nem oranları dikkate alınarak korelasyon katsayısı (r), standart hata (es) ve (χ2) hesaplandı. Tüm kurutma şartları için Page modelin en uygun model olduğu belirlenmiştir. Efektif difüzyon katsayısı 2,958.10-7 ve 3,587.10-6 m2/s aralığında hesaplanmıştır. Kurutma süresince en az enerji 0,175m/dak ve 2100W gücünde belirlenmiştir.

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ejovoc/article/view/5000163197

Design of an autonomous agricultural robot to navigate between rows

An ultrasonic distance measuring based row guidance method is presented to guide a robot platform which is designed independently to drive through the row crops in a field. The offset of the robot platform are detect-ed real-time for guiding the robot inside the crop row and also turn at the end of the rows to adjacent row au-tomatically. Preliminary experiments of row guidance were implemented in rose field. Experimental results show that algorithms of row guidance and headland turn are according to the parameters measured and ana-lysed such as the offset for row guidance and the difference between the motion trajectory of the robot and the expected trajectory. The accuracy of row guidance is ±70mm at the speed of 1 m/s. Tractacus got the 3rd place at free style category of Field ROBOT Event 2012 with smart spraying application which is starting to spray only if it sees the crop canopy.

Design of an autonomous agricultural robot to navigate between rows